Om Klubben

Så här startades veteranklubben Centralföreningen Viken.

Under senhösten 2010 ordnades en "ärtsoppeträff" på Hembygdsgården i Ekeskog. Där uppkom frågan angående bildande av en förening, då också 6 personer röstades fram till en eventuell styrelse. Den 8 februari 2011 hade vi ett startmöte hos Östen Holm för att fortsätta detta arbeta. Posterna för styrelsen utsågs också vid detta möte. Medlemsavgiften beslutades då till 50 kronor per år för enskild medlem och 100 kronor per år för hel familj. Ett utskick gjordes för att undersöka om intresse fanns för att bilda en veteranklubb. Ett positivt gensvar gjorde att vi beslutade oss för att starta klubben. Klubben är naturligtvis öppen även för personer som inte är ägare till någon traktor. 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)