Bilder / Filmer / Tidningsurklipp

BILDER

2003

Ekeskogsdagen 2003-07-19 

2006

Bodautflykt 2006-07-02

2007

1. TraktorCruising Tåtorp<->Sötåsen 2007-10-06
2. TraktorCruising Tåtorp<->Sötåsen 2007-10-06

2008

Plöjning på Sötåsen 2008-05-03 
TraktorCrusing Ryholms skola-Beateberg-
Magderud-Marnäs 2008-05-17
Maskinhistorisk dag Älgarås 2008-05-31

TraktorCruising Tåtorp<->Sötåsen
2008-10-04

2009

TraktorCruising Tåtorp<->Sötåsen 2009-10-03

2010

TraktorCruising Tåtorp<->Sötåsen 2010-10-02

2011

Årsmöte/Grillkväll i Tåtorp 2011-05-07   
Grillkväll i Beateberg 2011-07-16 
Plöjning i Töreboda 2011-08-27   
TraktorCruising till Kolmilan i Flugebyn 2011-08-28               
TraktorCruising till Lionsfestivalen i Karlsborg 2011-09-11   
TraktorCruising Tåtorp <-> Sötåsen 2011-10-01                           
Kräftskiva/Grillkväll i Tåtorp 2011-10-01

2012

Årsmöte/Studiebesök på Kråkhults 
Lantbruksmuseum 2012-03-23   
Fordon & Fika i Forsvik 2012-06-14 

Grillkväll i Tåtorp 2012-06-29 
Cruising & studiebesök på Vallby, Sörgården 2012-07-14.                
Veteranplöjning  Bällefors/Jordstorp 2012-08-11.
- Ett stort tack till Kjell-Åke Jonsson,Bällefors som upplät
  plöjningsjorden  och Johannes Hedbrant för området
  omkring till parkering och servering.
TraktorCruising till Kolmilan i Flugebyn 2012-08-26 
Grillkväll i Tåtorp 2012-09-29                                                    
- Vi tackar Hans Pettersson från Ulricehamn för sina spännande

  berättelser och bilder från sina resor och sitt arbete på gårdar
  i USA.
Cruising Tåtorp <-> Sötåsen, 2012-10-06. 

2013

Årsmöte Götlunda bygdegård 2013-04-12.
Cruising till Österbergs Kondis, Tidan.
Harvning hos Enar Blom, Tidan 2013-05-16/17.
Tibro Motorhistoriska dag, Balteryd Tibro 2013-05-18.
Fordon & Fika i Forsvik 2013-06-13.
Ekodag på Slätte gård 2013-06-19.                                     
Grillkväll i Beateberg 2013-08-02.                                          
Traktorträff i Wassbacken 2013-08-11.   
Veteranplöjning  Bällefors/Jordstorp 2013-09-21.     
- Ett stort tack till Kjell-Åke Jonsson,Bällefors som upplät jorden
  och Johannes Hedbrant för området omkring till parkering och
  servering.
Cruising Tåtorp <-> Sötåsen 2013-10-05.
Cruising Tåtorp <-> Sötåsen 2013-10-05, del 2.
Veteranplöjning Vallby, Sörgården 2013-10-13.
Grillkväll i Tåtorp 2013-11-22.

2014

Årsmöte Abberuds skola 2014-03-28.                         
Studiebesök på Arla i Götene 2014-04-08
Grillkväll i Sörboda 2014-05-17.
Fordon & Fika i Forsvik 2014-07-10.                                    
Traktorträff i Wassbacken 2014-07-13. 
Fordon & Fika i Forsvik 2014-08-09. 
Höstplöjning på Ängarna i Töreboda 2014-09-27.                     
-Ett stort tack till Arne Hideborg för ett välordnat och trevligt
 evenemang och till Hans Henrysson som upplät jorden. 
Cruising Tåtorp <-> Sötåsen 2014-10-04.                              
Höstträff i Abberuds skola 2014-11-08.    

2015

Ved- & maskindag i Hova 2015-02-07.
Årsmöte Flistads församlingshem 2015-03-06.  
Tibro Motorhistoriska dag 2015-05-23.
Veteranplöjning och hantverksdag, Åreberg Tibro 2015-06-13.
- Ett stort tack till Fredrik Fröjd, (arrendator) som upplät jorden
  och Marie-Louise von Essen, ägare till Årebergs gård
  för lån av marken och ladorna runt omkring.
Slätte Ekodag 2015-06-18.
Veteranträff Jonsboda Café & Camping 2015-07-01.
Traktorträff i Wassbacken 2015-07-12.
Veteranträff Jonsboda Café & Camping 2015-07-22.
Danskväll i Abberud 2015-08-01.
-Centralföreningen & Beatebergs IK.
Grillkväll i Tåtorp 2015-09-05.
Bilorientering Beateberg 2015-09-20.
-Beatebergs IK & Centralföreningen.
Höstplöjning på Ängarna i Töreboda 2015-09-26. 
Cruising Tåtorp <-> Sötåsen 2015-10-03.

2016

Årmöte Abberuds skola 2016-
Grillkväll i Tåtorp  2016-08-20.
Höstplöjning på Ängarna i Töreboda 2016-09-17.
Cruising Tåtorp <-> Sötåsen 2016-10-01.

2017

Vedklampens dag 2017-
Årsmöte Abberuds skola 2017-06-10

2018

2019


FILMER

Bodautflykt 2006-07-02.
Plöjning på Sötåsen 2008-05-03.
Plöjning i Töreboda 2011-08-27.                                              
TraktorCruising Tåtorp <-> Sötåsen 2011-10-01.
Körledare Olle Eriksson, Grillkvällen Tåtorp 2013-11-22.
Höstplöjning på Ängarna i Töreboda 2014-09-27.                    

TIDNINGSURKLIPP  

SLA 2011-09-12.
Skaraborgsbygden 2012-10-05.
Mariestadstidningen 2014-10-02.                                       

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)